Default size no.150

Elektronisk hantering av transfusion av blodkomponenter

Projekt: Förbättrad arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet med elektronisk hantering av transfusion av blodkomponenter 

Införandet av scanning har inneburit en minskning av tidigare trippeldokumentation till dubbeldokumentation beroende av att scanning ger direkt rapportering av blodkomponenten till transfusionsmedicins datasystem. Detta gjordes tidigare separat efter påbörjad transfusion. Scanning-införandet har också möjliggjort en extra Id-kontroll då scanning görs på patienten sittande patientarmband och på den till patienten reserverade blodkomponenten.

Patientnära scanning innebär att sjuksköterskan i direkt anslutning till administrering av blodkomponenter scannar patientarmband och blodkomponent samtidigt som hen är uppkopplad mot Interinfo – transfusionsmedicins gränssnitt mot deras datasystem. Scanning ger en extra Id-kontroll av blodet då en blodkomponent alltid är reserverad till en viss patient vilket ger möjlighet till matchning av patient och blodkomponent. Scanningen ger också en direkt rapportering av administrerad blodkomponent och på så sätt uppfylls lagkravet på rapportering av blodkomponenter.

Uppföljning har gjorts i relativt liten utsträckning då vi varit upptagna med leverans och utbildning in i det sista. De avdelningar vi varit i kontakt med har tyckt att det har varit mycket bra att kunna scanna och rapportera i ett svep samt att det varit skönt att ha en extra säkerhet vid ID-kontroll. Generellt har det fungerat bra dock har några scanners behövt bytas ut och reklamerats mot leverantör.

Med facit i hand skulle vi behövt en förlängning av projektet för att på ett mer strukturerat sätt utvärdera genomförandet. Vi skulle ha valt att göra en uppföljningsenkät och sammanställning av denna för att på ett mer tydligt sätt kunna visa på effekten rent arbetsmiljömässigt. Idag har vi muntliga/skriftliga utvärderingar då vi i kontakten med avdelningar efter införandet skickat ut mail med frågor om hur det fungerat samt i vissa fall kommunicerat med dem på plats. Vidare kan man också tänka sig att vi i projektet i större utsträckning skulle varit styrande för hur många scanners som skulle finnas per avdelning. Då införandet har varit datorberoende så har det till stor del styrts av hur många bärbara datorer som funnits på den aktuella avdelningen samt även av vilket arbetssätt man har. Detta har då inneburit att för en vanlig vårdavdelning kan man ha mellan 1-8 scannrar.

Ansvarig Kontaktperson

Ann-Christin Lundén
ann-christin.lunden@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel