Esther

Patienter kunde åka in och ut på olika vårdenheter utan att någon hade en helhetskoll. Det ville man motverka på Höglandssjukhuset och några kommuner i Region Jönköpings län. Utvecklingsprojektet fick namnet Esther, som kan representera vilken patient som helst. Tillsammans med folk från olika vårdenheter inom såväl sluten vård som primärvård och med kommunerna har man skapat ett nätverk som har regelbundna träffar och ordnar utbildningar tillsammans. Man försöker samverka kring stora frågor och få ett flöde i Esthers hela vårdkedja. Ett antal Estercoacher finns tillgängliga och jobbar med olika verktyg för att få ett samlat vårdplaneringsteam för Esther, som ska behandlas likvärdigt oberoende av vårdenhet.http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=42768&nodeType=1&refId=33592&refNodeType=12

Ansvarig Kontaktperson

Nicoline Vackerberg
nicoline.vackerberg@rjl.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel