Familjehem

Unga människor som drabbas av diabetes typ 1 är ofta väldigt nöjda med den initiala behandlingen från sjukvården. Den innebär 2-3 veckor på sjukhus med observationer, undersökningar och informationssamtal. Efter det skrivs man ut och vid hemkomst upplever många det svårt att anpassa rutiner och behandlingar till vardagslivet. Samtidigt minskar vårdens insatser kraftigt. Universitetssjukhuset i Lund har därför utvecklat en alternativ behandlingsform där patienternas familjer får flytta in i ett boende intill sjukhuset som kallas familjehem. Under behandlingsperioden blir det då mycket lättare för dem att behålla ett oförändrat socialt liv med omvärlden. De störs inte av sjukhusets övriga verksamhet och barnen upplever en stor trygghet i att få bo med sina föräldrar. Dessutom ger behandlingsformen en stor ekonomisk besparing för sjukvården.

Ansvarig Kontaktperson

Irén Tiberg
iren.tiberg@med.lu.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel