Magnetisk trygghet

Sjukvårdspersonalen på medicinkliniken i Värnamo har ansvar för många patienters välmående. Det blir mycket att hålla ordning på eftersom alla har olika behov och personalen hjälper varandra mellan avdelningarna. För att underlätta arbetet och minska risken för felbehandlingar tog man fram en liten magnettavla med olika symboler på som visar vilken sorts mat, vård och medicin patienten behöver. Det ger en snabb överblick och inger trygghet för alla inblandade, även anhöriga och elever uppskattar dem mycket. Magnettavlan finns vid varje sängplats och fyller idag en viktig funktion i vardagen. Särskilt bra är den för patienter som är multisjuka och/eller har svårt att kommunicera. Tavlan har använts sedan 2013 och utvecklas fortfarande. Informationsbroschyr

Ansvarig Kontaktperson

Anne Karlsson
anne.i.karlsson@lj.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel