Default size no.129

Minskade belastningsskador

Projekt: Ergonomi och förflyttningsutbildning 

Södertälje sjukhus ansökte om denna satsning och blev beviljade pengar för bland annat ett ergonomi- och förflyttningsteknikprojekt som planerades pågå mellan januari 2014 och december 2015. Syftet med satsningen var att öka personalens kunskaper inom ergonomi- och förflyttningsteknik så att antalet belastningsskador kan minska och i bästa fall undvikas. Målet var att utbilda 800 personer i ergonomi- och förflyttningsteknik samt att minska antalet arbetsskador avseende belastningsskador.

En projektledare, fysioterapeut på 55% tillsattes, jämte en fysioterapeut på 15% och en arbetsterapeut på 30%. Dessa utbildades till instruktörer i förflyttningskunskap av Modern Arbetsteknik och utformade därefter olika utbildningsupplägg anpassade efter olika enheter på Södertälje sjukhus. Detta resulterade i tre olika grundupplägg bestående av utbildning i föremålshantering, bildskärmsergonomi och sängförflyttningar.

Resultatet av satsningen var att 592 personer utbildades. Av dessa deltog 89 personer i två utav de tre olika utbildningarna medan resterande deltagare deltog vid en utav utbildningarna. Målet avseende att minska antalet arbetsskador avseende belastningsskador kunde inte utvärderas på grund av att det i Södertälje sjukhus sjukskrivningsstatistik inte gick att urskilja vilka som drabbats av en arbetsskada. Dessa uppgifter kunde inte projektgruppen få tillgång till på grund av sekretess. En möjlig anledning till att målet avseende utbildning av 800 personer inte uppnåddes kan ha varit att utbildningarna ibland ställdes in. Detta bland annat relaterat till sjukdom/vård av barn från projektmedlemmarnas sida eller för stort bortfall bland kursdeltagarna. En del chefer har även haft svårt att bidra med personal till utbildningstillfällena. En lärdom av detta är vikten av att en sådan här satsning måste vara grundad hos alla chefer på alla nivåer. 

Ansvarig Kontaktperson

Lina Sjögren Edstam
lina.sjogreen-edstam@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel