Testa i verkligheten

Famnas testbädd ska utveckla nya möjligheter för innovatörer att kunna prova sina lösningar i vården och omsorgen redan under utvecklingsfasen. En testbädd är en miljö där vård- och omsorgsaktörer i samverkan med företag kan testa nya idéer i verkligheten redan under utvecklingsfasen. Innovatören och företaget får en ingång till vården och kan utveckla, testa, certifiera och demonstrera processer, produkter, organisatoriska lösningar och tjänster som kan bidra till att öka kvalitén inom hälso- och sjukvård. Famnas testbädd är unik i sitt slag. Den drivs non-profit och utgår från ett holistiskt perspektiv på en personcentrerad vård och omsorg som innebär att hela personens behov står i centrum. Största tillämpningen kommer att bli för de som behöver ständig vård och omsorg för sin kroniska sjukdom. Famnas testbädd vill skapa hälsa tillsammans med de som behöver och de som ger vård och omsorg.

 famna.org/testbadd

brackediakoni.se/testbadd

Ansvarig Kontaktperson

Jenny Hjalmarsson
jenny.hjalmarsson@chb.kth.se


Gästbloggare

Senaste Goda Exempel