Waranmottagning

För personer med förmaksflimmer är Waran ett viktigt läkemedel. Waran tunnar ut blodet och minskar risken för stroke med 60-70%. Men för att patienten skall ordineras rätt mängd behöver man testa blodet regelbundet och anpassa Warandoseringen därefter. På Boo vårdcentral studerade man processen kring Waranordination och fann att processen var omständlig och kunde göras mer patientsäker. Lösningen blev att upprätta en speciell Waranmottagning. 

På Waranmottagningen testas patientens blod med snabbtestapparat som ger resultatet omedelbart – provet behöver alltså inte skickas till laboratorie. En läkare sitter i rummet och ger med resultatet en ordination på plats. Med detta förfarande har man gått från en total till för ordinationsprocessen från 2 dagar ned till ca 10 minuter! Processen blir dessutom mera patientsäker eftersom antalet steg i ordinationsprocessen är dramatiskt minskade.

Undersköterskorna tidsåtgång minskade från 4-5h till ca 30 minuter. Den sparade tiden kan de nu lägga på annat. Dessutom uppskattas detta nya förfarande av läkarna som nu har en bättre möjlighet att interagera direkt med patienten vid behov.

För att få fram resultat kring förbättringen har man tagit hjälp av TTR (time in therapeutic range), där man mäter hur stor procent av tiden som blodet är tunt hos patienterna. Önskat resultat är att komma över 70% och Waranmottagningen har ökat från 75% till 81%. Förutom de tydliga statistiska resultaten har man även märkt av hur patienterna blivit mer involverade i sina mätvärden och sin behandling vilket i sin tur lett till att de följt sina ordinationer bättre. Projektet vann Patientsäkerhetspriset 2015 läs mera här

Ansvarig Kontaktperson

Rita Fernholm
rita.fernholm@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel