Default size 14 mtqxmc5pmdm2ljaxni5tlm0wmdmuyzexlnjvym90awmgyxjtlmpwzw

Autonoma robotar inom vården, snart verklighet?

Christian Smith, KTH, pratar om hur autonoma robotar kan bli det nya hjälpmedlet inom vården. Bland annat visar han en robotassistent som hjälper till med vardagsbestyr såsom att gå till affären och handla.