Default size sk rmklipp 2016 06 29 08.03.19

Driftsformen intraprenad för äldreboendet Tubberödshus bidrar till nominering av Årets Välfärdsförnyare

Tjörns kommun satsade för några år sedan på driftsformen intraprenad där personalen fattar alla beslut utifrån en tilldelad treårig budget. De sätter schema, aktiviteter och sköter sina egna inköp. Ett mer flexibelt och friare miljö för både personal och de boende. Arbetet påbörjades på äldreboendet Tubberödshus och spred sig sedan till Lilldal.

Läs om det goda exemplet Tubberödshus här

"Utvärderingar visar att yrkesstoltheten hos undersköterskor och övrig personal ökat, liksom trivseln. Rekryteringar har blivit lättare. Verksamheten är också kostnadseffektiv. Överskott har uppstått, som bland annat har använts till resor med de äldre.
I Öppna jämförelser framgår att de boende är mycket nöjda med bemötandet, maten och allt annat."
Hela artikeln här