Default size sk rmklipp 2016 06 29 08.08.39

En vårdutbildning med samarbete över professionsgränserna

Under sin verksamhetsförlagda utbildning har åtta studenter vid sjuksköterske-, läkar-, arbetsterapi- och fysioterapiprogrammen vid Umeå universitet arbetat tillsammans för att förbättra vården på Strokecenter vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Det innebär att studenter från olika utbildningar samarbetar i det nationella projektet med Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Registercenter Norr, utvecklingsenheten Memeologen och det nationella kvalitetsregister Riksstroke.

"– Det blev något av en isbrytare för oss när vi såg allas del i patienternas vård", säger sjuksköterskestudenten Sara Norgren."

"– Det underlättar teamarbete, tar tillvara studenternas kompetens och utgår från ett brett behovsperspektiv, förklarar Catrine Jacobsson, universitetslektor vid institutionen för omvårdnad."

Läs hela artikeln här