Default size vinnv rd 20160707.003

Forskning och praktik möts!

Det satsas stora summor på grundforskning och på kliniska studier i Sverige idag. Men trots att vi ständigt tar fram ny evidens om vilka behandlingsmetoder och läkemedel som torde fungera, så är det inte samma sak som det som sker i mötet mellan vården/omsorgen och den enskilda individen och dess anhöriga. Variationen är fortfarande för hög, vården och omsorgen är varken tillräckligt jämlik eller av tillräckligt hög kvalitet. Frågan är hur vi bygger ett nationellt system där vi kontinuerligt lär och blir bättre? Vilken kunskap behövs? Vilka ska samskapa den? Hur sprids den till andra?

 


Inledningsfilmen, "Utgångspunkten är alltid de som vi finns till för!"


Seminariet i sin helhet.

Medverkande:
Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrateg, Vårdförbundet
Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna
Åsa Himmelsköld, chef sektionen för hälso- och sjukvård, SKL
Boel Andersson Gäre, professor, Jönköping Academy
Kiku Pukk Härenstam, Vinnvård fellow, patientsäkerhetsexpert, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Staffan Arvidsson, programkoordinator, Vinnvård