Default size sk rmklipp 2016 12 21 12.43.23

Hur mätbar är din hälsa?

Möjligheten att hantera sina egna mätningar har ökat med hjälp av våra smarphones. Idag kan vi mäta allt från antalet steg vi tar till vårt blodtryck. Enligt Lauren Constantini, VD Prima-Temp, sänder våra kroppar ständigt ut en stor mängd data och menar på att allt är mätbart, även vår hälsa.
Se hennes TEDtalk om the Quantified self här