Default size ringla logo 1920 1280 02

Kirurgkliniken i Skövde förkortar operationskön

På Kirurgkliniken i Skövde lyckades man med förändrade arbetsmetoder att förkorta operationskön från 120 till 30 dagar. Det här ledde till kortare väntetid för patienterna och ett betydligt behagligare arbetsklimat för alla i vårdpersonalen. Nyckeln var att de olika professionerna inom vården samtalade med varandra och fann lösningar tillsammans.

Läs mer här