Default size depositphotos 79041846 original

Forskningsproposition 2016 - Kunskap i samverkan!

Årets forskningsproposition är släppt och regeringen har lyft fram de satsningar man väntas göra framåt. Nedan finner du länkar och filmer som belyser utmaningarna och möjligheterna!


"I regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft prioriteras tre globala samhällsutmaningar: klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering." /regeringen.se


Vinnvård har bett tre framstående personer att kommentera. Dessa är Boel andersson Gäre, professor Jönköping University, Anders Sylvan, landstingsdirektör Västerbottens läns landsting samt Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård. Läs mer här


Film: Vinnvård Fellowship - Staffan Arvidsson
Kunskap behöver nå ut för att kunna vi ska förbättra. Vinnvård är en av de aktiva aktörerna som sprider och utvecklar genom Fellowship-programmet.


Film: Vinnvård Fellows berättar om vad som motiverar dem till att utveckla och förbättra inom sina respektive områden. Varför behöver man sprida forskning och hur ser man till att den används?


Film: Bill Lucas, Professor University of Winchester, talar om det komplexa mötet mellan patient och vården. Hur skapar man bäst värde både för vårdpersonal och patienter? Vinnvård Fellows är med och bygger, utvecklar och leder förbättringar.