Default size sk rmklipp 2016 12 21 09.48.43

Metoden "terapi på distans" sprider sig till Jönköping

På flera håll i landet kan man se hur utvecklingen av ett möte via nätet blir allt vanligare. De ses som ett komplement till det fysiska mötet med vården och omsorgen. För de som inte har möjlighet att ta sig till sjukhus eller vårdcentraler har detta alternativ förenklat. Idag kan man läsa om hur man i Jönköping utbildar psykologer och kuratorer för att kunna erbjuda KBT-behandling på distans.

"Tanken är att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda den här typen av behandling, förklarar Anneli Uusitalo, projektledare. Vi ser detta som en del i något som man kan utveckla vidare, säger hon."
"Hon menar också att det finns många fördelar med internetbaserad behandling. Om man har arbetstider som ställer till det eller lång resväg till vårdcentralen exempelvis.”
Läs hela artikeln här

Ett av de goda exempel som Ringla tidigt stötte på var just ”Terapi på distans”
"Samtalen kan utföras med en säker administration i en trygg hemmamiljö vilket också minskar avbrott i behandling då man slipper ställa in ett samtal vid t.ex. resor och tillfällig sjukdom. Verkningsgraden är likvärdig med fysiska samtal, i vissa fall bättre på grund av ökad tillgänglighet. I utlandet är behandlingssättet vanligare än i Sverige, vilket är något som CamTer vill råda bot på.”
Se det goda exemplet här