Default size sk rmklipp 2016 12 21 10.56.23

Nu kan du läsa om nya Goda exempel på Ringla

Hejdå dikteringsberg:
För att få bort berget av diktat och minska sjukdagarna bland de medicinska sekreterarna behövdes en omstrukturering. Efter genomlysning av verksamheten delades läkarna upp i team och till varje team kopplades sekreterare.

Dialysschema:
Dialysmottagningen i Lund har utarbetat ett sätt att strukturera upp flödet av patienter med behov av bloddialys. I och med schemaläggningen finns en tydlighet kring hela förloppet vilket har skapat ett lugn både hos patienter och sköterskor.

Bildbok inför provtagning:
Syftet är att utarbeta ett bildmaterial som kan användas som förberedelse inför flera olika procedurer på alla mottagningar, avdelningar, akuten och BUM på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Är du nyfiken på fler? Gå in på Goda exempel och sök på det som intresserar just dig.