Default size sk rmklipp 2016 06 30 11.34.23

Patient involvement in quality improvement - disputation av Susanne Gustavsson

Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska och barnmorska på Skaraborgs Sjukhus disputerade under gårdagen med tema Patientinvolvering. Hennes avhandling Patient involvement in quality improvement där hon hoppas kunna bidra till en utvecklad syn kring patientens roll och inflytande i vården.

"Hon har också upptäckt att patientinvolvering bidrar till att stärka samarbete över organisationsgränser i vården, exempelvis mellan olika avdelningar. Vårdpersonalen får dessutom ett tydligare perspektiv på patientens hela vårdresa, och inte bara den del som är förknippad med den egna avdelningen, genom att lyssna till patientens upplevelser.

– Ett tredje viktigt resultat av min forskning är att patientinvolvering i förbättringsarbete leder till nya roller som medförbättrare både för patienten och för vårdpersonalen. De nya rollerna innebär en utvecklad relation mellan patient och vårdpersonal som är mer jämlik än den traditionella relationen, hävdar Susanne."
Läs hela artikeln här

Susanne har även varit med Ringla i det goda exemplet "Vården lyssnar" där ni kan se en intervju med henne.