Default size depositphotos 82373602 original

Patienter involveras i utvecklingsarbete

Vårdbolaget Tiohundra påbörjade en satsning där man tillsammans med patienter utvecklade en bättre process för de med hjärtsvikt.

"Utgångsläget var tufft: många hjärtsviktspatienter åkte in och ut från sjukhuset, uppföljningen inom primärvården var inte strukturerad och tillgången på sjuksköterskor och hjärtrehabilitering var otillräcklig.

Katarina Sjöström kontaktade Margareta Börjegård, som varit patient på medicinmottagningen under lång tid och även har erfarenhet från arbete inom reumatikerförbundet. För henne var det självklart att ställa upp för att förbättra hjärtsviktsvården.

– Jag hade troligen hjärtsvikt långt innan jag fick diagnosen. Vårdcentralen hade inte den rätta kunskapen, och trodde att besvären kom från kranskärlen. Hade det redan då funnits en bättre vårdkedja och ett närmare samarbete med sjukhuset skulle jag nog ha kunnat få rätt diagnos tidigare.

I projektet deltog sjuksköterskor och läkare från både primärvården och medicinkliniken på sjukhuset – och Margareta Börjegård. En konkret förbättring är att det sedan i höstas finns hjärtsviktsansvariga sjuksköterskor på TioHundras vårdcentraler. I samråd med Margareta Börjegård har också informationen till patienterna förbättrats och utbildningar har ordnats för personalen."
Läs hela artikeln här

Vill du läsa fler goda exempel? Gå in här