Default size depositphotos 106035416 original

Räddade liv och miljardbesparingar vid förebyggande behandling av stroke

I Dagens samhälle kan du idag läsa om hur landstingen effektivt kan förebygga stroke samt spara kostnader.

30 000 får varje år stroke som leder till livslång handikapp och i värsta fall döden. 268 000 har förmaksflimmer vilket innebär en fem gånger förhöjd risk för stroke. Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel.

"I vissa landsting rekommenderas alla behandlingarna, i andra bara ett av dem. Det är anmärkningsvärt att varje landsting försöker uppfinna hjulet på nytt, när det redan finns klara direktiv från Socialstyrelsen. Som vi ser det bör de fyra likvärdiga behandlingarna rekommenderas i alla landsting, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer."

Varje strokedrabbad patient beräknas kosta ca 700 000 kronor. Förutom minskat lidande hos patienterna kan man spara flera miljarder på detta förebyggande arbete.

Läs hela artikeln här

Ringla har flera goda exempel på förebyggande arbete av stroke som spridit sig runt om i Sverige.
Se dem här