Default size ringla logo 1920 1280 02

Ringla spanar på: Carolyn Canfield

Hon pratar om vikten av att ta vara på det intresse och kunskap som finns hos patienter och anhöriga om deras egna vårdprocesser. Patienter behöver fortfarande hjälp med att välja sin egen vård vilket gör samarbetet med vårdprofessionen extra viktig. För att skapa bättre vård har alla ett ansvar att bidra med sin kunskap och erfarenhet, stort som smått.