Default size ringla logo 1920 1280 02

Ringla spanar på: Sara Riggare oh Eva Leach Elfgren

Hälsa för mig, ett seminarium av Sara Riggare och Eva Leach Elfgren.
Sara Riggare och Eva Leach Elfgren, ansvarig för projektet Hälsa för mig höll ett seminarie här på Vitalis. Den digitala tjänsten har skapats med syfte att skapa ett medvetande bland patienter genom att de får tillgång till sina vårdjournaler. Det gör att patienter blir mer pålästa kring sina journaler.

- Data ger möjlighet till kunskap, säger Sara Riggare som är en aktiv användare av tjänsten. Hon menar på att om både vården och patienten tillgång till samma informationen kommer det personliga mötet mellan dem att ligga på en högre nivå.
Projektet drivs av eHälsomyndigheten på uppdrag av Socialdepartementet.