Default size sk rmklipp 2016 06 29 08.35.34

Smartare arbetssätt ger mer tid till patienterna

"– Det ursprungliga syftet är att vi måste titta mer på vårt arbetssätt för att öka patientnyttan. Men det handlar också om att förbättra arbetsmiljön för våra läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, säger Pia Lundbom, förvaltningschef i Skånevård Kryh."

En ny yrkesgrupp - servicevärdar - införs på lasarettet i Ystad. Det är en del i projektet RAK, Rätt Använd Kompetens, där man vill införa smartare arbetssätt vilket i sin tur ger vårdpersonalen mer tid för patienterna. I projektet har de bland annat omfördelat av arbetsuppgifter för att frigöra tid som kan istället läggas på patientfokus.

"– Vi vet att vi behöver anställa mycket personal eftersom vi har stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Då är god arbetsmiljö en viktig faktor, säger Pia Lundbom och fortsätter: En arbetsmiljö där vårdpersonalen har tid att fokusera på det de är utbildade för och bäst på, sjukvård, är avgörande för att personal ska välja att stanna kvar.
Det är även minst lika viktigt när det handlar om nyrekryteringar."

Läs hela artikeln här