Default size depositphotos 14657665 original

Systematiskt förbättringsarbete med nya arbetssätt lönar sig!

Ett automatiserat system som ger kortare och mer standardiserade svarstider har införts på Laboratoriet på länssjukhuset Ryhov. Systemet innebär att om patienten, minst en timme före planerat besök på sjukhuset, lämnar sina prover på länssjukhuset Ryhovs provtagningscentral kan den som skrivit remissen om provtagning ha provsvaren tillgängliga när patienten kommer. Förbättringen verkar även för personalen på laboratoriet.

"– Vi har kommit längst i Sverige på detta. Standardiserade svarstider ger specialistvården i Jönköping möjlighet att förändra sina processer och därigenom skapa större nytta och förenkla för patienten. De behöver inte längre gå till sin vårdcentra. Vi minimerar de manuella momenten och det gör att vi får tid till annat och att arbetsmiljön förbättras, säger Andreas Matussek, verksamhetschef laboratoriemedicin vid Region Jönköpings län.

Läs hela artikeln här