Dermicus

Utmaning

Antalet nya fall av malignt melanom ökar i Sverige med 5 procent per år. Årligen drabbas drygt 3000 individer av melanom och cirka 500 personer om året avlider i sjukdomen. Tidig upptäckt är avgörande för prognosen vid melanom.Lösning

Med teledermatoskopi, där en hudspecialist bedömer tumörerna på distans, kan en säkrare klinisk bedömning genomföras redan inom primärvården. Dermicus är ett teledermatoskopiskt system och fungerar som ett non-Finvasivt kliniskt beslutsstöd för vårdpersonal. I systemet ingår en mobiltelefon, en applikation, ett specialanpassat dermatoskop samt en serverlösning. Systemet kan beskrivas som en frågeremiss och ger mottagaren, tack vare de digitala bilderna, ett mer komplett underlag för vägledning rörande den kliniska handläggningen av patienter med hudsjukdomar.Effekt

Tidig upptäckt av hudcancer räddar liv. Med teledermatoskopi effektiviseras vården och patienten blir bedömd av hudspecialist tidigare i vårdkedjan. Snabb återkoppling från specialist höjer dessutom kompetensen i primärvården, sparar resurser genom att minska antalet operationer av godartade förändringar och avlastar patologiverksamheten. I SBU rapporten Tidig upptäckt av symptomgivande cancer (2013) fann man stöd i litteraturen för att tiden till diagnos av allvarlig hudcancer förkortas genom teledermatoskopi.Säkerhet och sekretess

Serverlösningen har utvecklats i samarbete med Carmona AB som levererat ett flertal kvalitetsregister till Karolinska. Företaget har lång erfarenhet av webbaserade lösningar som involverar PuL, patientdatalagen och säker inloggning. Applikationen för iPhone har utvecklats tillsammans med Apegroup AB som har mångårig erfarenhet av mobila applikationer. I samarbete med Medicinsk Teknik och Innovationsplatsen på Karolinska har Dermicus genomgått riskhantering och kvalitetssäkring i enlighet med Läkemedelsverkets direktiv för medicintekniska produkter Klass I.www.gnosco.se

Ansvarig Kontaktperson

Johan Heilborn
johan.heilborn@gnosco.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel