Enter

Enter jobbar för att minska myndighetsmotståndet och göra det lättare för personer med psykisk ohälsa att hitta mål och struktur i livet. Enter är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner i Jönköpingsområdet. Målgruppen är 18-65 år, men i dagsläget prioriterar man de som är mellan 18 och 29. Målet är att stötta de som är närmare arbete och studier. Tillsammans med personen skrivs en ansökan, där syftet framgår, till Enter. Det kan handla om att personen vill få ordning på livet, genom att rustas för arbete och studier. Personerna kan få följeslagare till studievägledare, hjälp med friskvård, ekonomiskt stöd och en medmänniska hos myndigheterna. Allt individanpassas och det förekommer såväl vanliga kontorssamtal som t.ex. pratpromenader. Enter går lite över gränserna. Myndighetspersonerna finns tillgängliga och hjälper personer att få rätt vård och rätt försörjning. Det här höjer livskvaliteten hos målgruppen, som själva aktivt är med i valen och aktiviteterna.http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40155

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel