Default size no.136

Kulturpaletten

Projekt: Kulturpaletten – buffert för stress, ohälsa och sjukskrivning 

”Kulturpaletten” bygger på ett forskningsprojekt som genomförts på utmattade patienter vid olika vårdcentraler i Storstockholmsregionen under 2012-2014. ”Kulturpaletten” innehåller olika kulturaktiviteter såsom musik, dans, teater, bild, film samt stillhetsövningar. Resultaten har bidragit till att ”Kulturpaletten” börjat spridas till att även användas av personalgrupper i olika vårdsystem i Sverige med hjälp av så kallade ”train-the trainer”-program.

En viktig lärdom är vikten av att genomföra aktiviteterna under arbetstid. Det har lett till at medarbetarna har känt sig satsade på och att de har kunnat koppla av från andra arbetsuppgifter under en timme i veckan. En annan viktigt lärdom som man kan dra från resultatet av fokusgrupperna är vikten av att det är sanktionerat av chefen och att tid för deltagande är tydligt avsatt och att verksamhet/enhetschef uppmuntrar till deltagande. Andra viktiga lärdomar är vikten av att involvera medarbetarna i planeringen av vilka kulturaktiviteter som skulle ingå. 

Ansvarig Kontaktperson

Elisabeth Rydwik
elisabeth.rydwik@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel