Default size sk rmavbild 2016 10 05 kl. 15.31.18

Årets Nationella e-hälsodagen närmar sig

Nationella e-hälsodagen är en mötesplats för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Deltagarna får veta mer om det senaste på e-hälsoområdet och vilka utmaningar som Sverige står inför genom dialoger, debatter, seminarier, och konkreta exempel.

Datum: 9 november 2016
Tid: 09.00-17.00 med efterföljande mingel. (registrering från 08.30)
Plats: Aula Medica vid Karolinska Institutet, Nobels väg 6, Solna/Stockholm.

"Programmet tar avstamp i de tre insatsområden som beskrivs i "Vision e-hälsa 2025" undertecknad av regeringen och SKL, och bjuder på ny kunskap, intressanta exempel och inspiration för alla som verkar på e-hälsoarenan." 

Läs mer och anmäl dig här