Default size sk rmavbild 2016 10 05 kl. 09.41.39

Din sjukdomsberättelse kan rädda ditt liv

Välkommen till en två dagars workshop i Narrativ Medicin på Kungälvs sjukhus den 25-26 november 2016

Rita Charon är huvudtalare och en världsauktoritet i Narrativ medicin. Hon är professor i medicin och litteraturvetenskap vid Columbia University Medical Center i New York. Hennes bok ”Narrative Medicine - honoring the stories of illness” är översatt till flera språk och har nått stort internationellt genomslag.

Berättelsen är ett kunskapsinstrument som kan bidra till att ställa rätt diagnos, ge en adekvat medicinsk behandling och hjälpa patienten att kunna hantera sin sjukdom. Narrativ Medicin vill fördjupa förståelsen av patienten genom att ta in, tolka och låta sig beröras av sjukdomsberättelser.

Narrativ medicin vill också utveckla oss som jobbar i en vård som inte alltid ger utrymme för det mänskliga. Genom att arbeta med texter, film, konst och annan kultur kan vi växa i vår förmåga att möta patienten.

Övriga medverkande
Astrid Seeberger, Professor i njurmedicin Karolinska institutet och författare.
Ola Sigurdson, Professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och föreståndare för Centrum för kultur och hälsa vi Göteborgs universitet. 
Annika Koldenius, Författare. 
Katarina Bernhardsson, Fil. dr i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.
Valdemar Erling, Överläkare i internmedicin & hematologi, Kungälvs sjukhus.
Mirja Burlin, Skådespelare & Fabian Kallerdal, Musiker.

Workshopen vänder sig till dig som arbetar i vården eller utanför och har ett intresse för berättelsens roll i förståelsen av sjukdom. Den innehåller föreläsningar, gruppövningar, paneldiskussioner, en teaterföreställning och kvällsmingel.
Genomgången kurs uppfyller kraven för del av delmål a1,a2 och b1 enligt läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8
För mer info & anmälan gå in på  www.narrativmedicin.se 

Arrangörer
Kungälvs sjukhus och sjukhuskyrkan. 
Kultur och Hälsa vid Göteborgs Universitet. Svenska läkarsällskapet.
Program for Narrative Medicine at Colombia University, Medical center, New York, USA