Default size ringla logo 1920 1280 02

Ringla spanar på: Äldrenytt

Webbsidan ”Äldrenytt” är en informationskanal för nyheter om äldreomsorgen. De flera hundratusen personer som dagligen är delaktiga i den svenska äldreomsorgen är allt från vårdpersonal till politiker, från vårdchefer till anhöriga, frivilligarbetare, forskare, journlister och utbildare. Jill Jansson och Linda Marklund omvärldsbevakar och sprider information från och till alla dessa grupper och till övriga intresserade. Det gör de genom att skriva nyhetsbrev och bloggar, driva Facebookgrupper och delta i Twitterflödet. Nyheter om forskning, tjänster och produkter samlas på en bekväm sida. Läs mer på www.aldreomsorgsbloggen.se