Default size ringla logo 1920 1280 02

Ringla spanar på: Anders Westermark

En av utmaningarna med IT i vården är att få läkarna med sig. Läkaren Anders Westermark har studerat innovations- och designprocesser och försöker förstå hur man kan se vårdens egentliga behov då man tar i bruk ny teknik. Han menar att det finns ett glapp mellan den välfungerande tekniken och hur den ska användas. Förstår man hur läkarprofessionen fungerar och varför den finns, kan t.ex. digitala patientjournaler anpassas efter de mekanismer läkarna måste jobba efter. Då först blir hela systemet smidigt.