Default size sk rmklipp 2016 12 09 11.41.54

Hur blir vården digital?

Den 27 november höll Swedish Medtech sin årliga höstmöte där 120 personer närvarade för att höra om digitalisering inom vården. Ett hett ämne som allt fler vill fördjupa sig i. Några av de spännande och inspirerande talarna som var på plats var Daniel Forslund, SLL, Sara Belfrage, utredare för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Britt-Marie Ahrnell, vårddebattör. 

Ringla dokumenterade höstmötet genom filmade intervjuer och presentationer. Ni kan ta del av dem här

Anna Lefevre Skjöldebrands, VD Swedish Medtech, tankar om digitaliseringen, vilka utmaningarna blir för företag och vad Swedish Medtech kan bidra med.

Ordförande Magnus Lindholm ser fram emot utmaningen att leverera totallösningar i framtiden.

Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund från Stockholms läns landsting poängterar att digitaliseringen av vården inte är ett teknikskifte, det är en förändring av hela arbetssättet, exempelvis hur interaktionen mellan olika grupper inom vården går till. Han spår att IT och medicinteknik växer ihop till en bransch.

.

Mer om landstingsperspektivet från Daniel Forslund i hans presentation där vi bland annat får reda på att 4 miljoner dokument scannas varje år - ofta i onödan

Sara Belfrage som är utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys berättade att vi måste tänka både på nyttan och riskerna med exempelvis digitala journaler samtidigt.

Mer om undersökningen som Sara Belfrage arbetar med finns i presentationen.

Jon Arwidson, partner och branschansvarig hälso- och sjukvård samt Jan von Zweigbergk, senior rådgivare inom hälso- och sjukvård från PwC talade om den digitala patienten och den digitala medarbetaren.

Fler detaljer från deras undersökningar finns i föredraget.

Britt-Marie Ahrnell avrundade dagen med en tänkvärd berättelse om sin och hennes mans resa som anhörig respektive patient i internetlöst land. Det är en historia som i mångt och mycket är en väckarklocka för att förändringar behöver göras.

Fler detaljer i hennes ROT-program för vården finns i hennes presentation där hon också läser bitar ur sina debattartiklar.